Pelenė paleido beisbolo komandą

Tanner:Kodėl Pelenė buvo paleista iš beisbolo komandos?


Nansi:Kodėl?

Tanner:Ji pabėgo nuo kamuolio.