Kaip padaryti, kad dešrainis stovėtų

Dylanas:Kaip padaryti, kad dešrainis stovėtų?
Bradas:Esu sukniubęs.
Dylanas:Atimkite jos kėdę.